Ikkunankunnostustyöpajat on avoinna torstaisin 16.8, 23.8, 30.8, 6.9, 13.9, 20.9, ja 27.9.2018 klo 14-20.

Työpaja on avoin kaikille, ja työvälineet sekä materiaalit tulevat talon puolesta eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta. Mikäli olet aikaisemmin tehnyt vastaavia töitä ja haluat jakaa tietotaitoasi muiden kanssa niin olet tervetullut kertomaan ja näyttämään omia työtapojasi.

Työpajassa opiskellaan yhdessä vanhan ikkunan kunnostamisen perusteita Keravan kartanon navettarakennuksen ikkunoita kunnostaen. Työpajassa ei voi kunnostaa omia ikkunoita vaan tavoitteena on saada navetan huonokuntoisimmat ikkunat valmiiksi ennen lumien tuloa.

Tarkoitus on välittää ihmisille perinteistä käsityötaitoa, joka ylläpitää vanhojen rakennusten ja rakennusvaraosien säilymistä. Vanhojen ikkunoiden kunnostaminen on järkevää; se säästää sekä luonnonvaroja että rahaa.

Perinteisin menetelmin huollettu puuikkuna voi säilyä käyttökelpoisena satoja vuosia – moni ikkunafirma lupaa uusille ikkunoilleen vain muutaman kymmenen vuoden käyttöiän. Perinteinen puuikkuna on korjattavissa ja huollettavissa – nykyikkunat yleensä eivät.

Puuikkunan huoltoon käytettävät materiaalit ovat ekologisia, eivätkä sisällä muovia. Ikkunankunnostustyöpajassa käytetään mahdollisuuksien mukaan käytettyjä materiaaleja, esim. ylijäämälasia, vanhojen ikkunanpokien puuosia. Noudatamme kunnostustöissä museoviraston korjauskortiston ohjeita: https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/korjauskortti-8.pdf

Ikkunatyöpajaan osallistuminen on mahdollisuus mesenoida Jalotus-hanketta ja Keravan kartanon navettarakennuksen ylläpitoa omalla työpanoksellaan. Puuikkunan perushuolto on ollut vielä joitakin vuosikymmeniä sitten jokaisen omakotiasujan perustaito, jokainen riittävällä kärsivällisyydellä varustettu voi sen tänäkin päivänä oppia!

Pajaan osallistuminen maksutonta.

Lisätiedot:

Lauri Helle, 050 309 6527, lauri.helle@jalotus.fi
Jenna Seppänen, jenna.seppanen@iki.fi

www.jalotus.fi, www.facebook.com/jalotus, www.instagram.com/jalotus.fi/