Järjestimme Keravan kaupungin kanssa yhteistyössä Kohti kestävää asuinaluetta -ulkoilmaseminaarin 26.9.2020. Seminaarissa kierrettiin pienryhmissä viisi rastia kartanon alueella. Teimme seminaarista tämän videokoosteen, jonka myötä pääset seminaarin tunnelmiin.

Huom. Järjestämme aiheen tiimoilta myös webinaarin 28.10. Webinaarissa asiantuntijavieraamme pureutuvat syvemmälle kestävän asumisen teemoihin, ja kertovat asumisen ja elämisen kiertotaloudesta.

Keravan kartano ennen ja nyt

Keravan kartanon alue on historiallisesti ollut Keravan ydin. Kartanolla on aikojen kuluessa ollut useita eri omistajia. Nykyisin alueen omistaa Keravan kaupunki. Kartano sijoittuu Keravanjoen sekä lännen ja idän suuntaisen vanhan tien risteykseen. Kartanon maa-alueet ovat ulottuneet aikaisemmin esimerkiksi nykyisen keskustan sekä vankilan alueille. Kartanon alueella ja sen historialla on merkittävä vaikutus Keravan kaupunkirakenteen syntyyn.

Keravan kaupunki on sopinut Jalotus ry:n kanssa alueen toiminnasta ja ylläpidosta. Jalotuksen toiminta kestävän elämän, kiertotalouden ja urbaanin maatalouden edistäjänä tukee kaupungin tavoitteita ilmastoviisaan kaupunkirakenteen suunnittelusta. Kulttuurihistoriallisesti arvokas kerros kaupunkirakennetta saadaan Jalotus ry:n toiminnan kautta säilytettyä. Ja maisemallisesti suojeltava alue saadaan näin eloisalla tavalla tuotua nykyaikaan.

Pia Sjöroos, kaupunkisuunnittelujohtaja & Samuli Isola, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Keravan kaupunki

Asuntomessut 2024

Keravan kartanon viereen suunnitellaan Keravan asuntomessuja 2024. Asuntomessualueen kaavaluonnosta valmistellaan parhaillaan, ja se on nähtävillä joulukuussa 2020. Asuntomessualueen rakentaminen on ensimmäinen vaihe laajemman asuinalueen rakentamisessa.

Asuntomessujen teemana on kiertotalous ja se tulee näkymään myös alueen suunnitelmissa. Keravalle syntyy ainutlaatuinen miljöö, jossa yhdistyy Keravan kartanon ja uuden asuntomessualueen tunnelma. Ainutlaatuisen miljöön käyttöönoton jokivarren virkistysalueineen mahdollistaa mm. meluntorjunta. Kaupunki rakentaa 5,5 metrisen meluseinän moottoritienvarteen ja korttelirakenteesta tehdään sellainen, että myös rakennusmassat torjuvat melua.

Juha Pasma, kaava-arkkitehti, Keravan kaupunki

Uusvanha kyläkeskus kestävän elämän tukena

Humlebergin eli Keravan kartanon alue on tulevan asuinalueen uusvanha kyläkeskus, joka palvelee ja mahdollistaa kestävän elämäntavan mukaan elämistä. Asukas voi hyödyntää yhteiskäyttötiloja juhlien järjestämiseen ja työtiloina. Hän voi uudelleen muokata ja kunnostaa puisia ja kankaisia käyttöesineitään sekä polkupyöriä. Hän voi ostaa tai yhteisviljellä ruokaa, osallistua perheensä kanssa lampaiden ja kanojen hoitamiseen sekä lainata harvoin tarvittavia tarvikkeita lainaamosta. Kartanon palveluihin kuuluvat myös kahvila- ja ravintola- sekä kulttuuripalvelut. 

Kestävän elämän yhteisö Jalotus kehittää parhaillaan kartanon aluetta ja toteuttaa toimintaa esitellyn tulevaisuudenkuvan mukaisesti. Jalotus rakentaa miljööstä oppimisympäristöä ja mallialuetta, johon kootaan mahdollisimman kattavasti esille konkreettisia esimerkkejä siitä, miten elämänsä voi järjestää kestäväksi. Kursseilla ja talkoissa on mahdollisuus oppia ekologisesti kestävän elämän taitoja ja valmistaa vaikkapa ekologisia pesuaineita.

Anna Evilä, perustaja & hallituksen pj, Jalotus ry

Asuinalueen keskeiset energiakonseptit

Uudelle asuinalueelle suunnitellaan tällä hetkellä seuraavia keskeisiä energiakonsepteja: kiinteistön sisäisiä ja kiinteistörajat ylittäviä energiayhteisöjä, matalalämpöverkkoa, sekä mahdollista alueen energiantuotannon visualisointia. 

Kiinteistön sisäiset energiayhteisöt mahdollistavat kerros-, ja rivitaloille uusiutuvan energiantuotannon taloudellisesti järkevällä tavalla yhteisinvestointina ja tulevan lainsäädännön mahdollistavaa hyvityslaskentamallia hyödyntäen. Kiinteistörajat ylittävät energiayhteisöt tarjoavat puolestaan pientaloille yhteisömallisen energiatuotantotavan, jossa kiinteistön energiantuotannon ei tarvitse sijaita omalla tontilla. Molemmat energiayhteisöratkaisut odottavat omia lakimuutoksiaan toteutuvaksi ennen Keravan asuntomessuja. Matalalämpöverkko toimii nimensä mukaisesti kaukolämpöverkkoa matalammalla lämpötilalla, mahdollistaen esimerkiksi maalämmön ja aurinkokeräimen hyödyntämisen verkon lämmönlähteenä.

Toni Nevalainen, projektipäällikkö, Keravan Energia Oyj

Kiertotalous rakentamisessa ja ekologiset rakennusmateriaalit

Rakennukset ja niiden käyttö ovat yksi eniten ilmastoa kuormittavista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Suunnittelun ja rakentamisen valinnoilla määritetään rakennuksen energiankulutus sekä päästöt kymmenien tai parhaimmillaan jopa satojen vuosien ajaksi. Asuntomessualueen rakentamisessa hyödynnetään alueella jo olevia maamassoja sekä suositaan materiaaleja, rakennusosia ja komponentteja, joissa on käytetty mahdollisimman vähän täysin uusia tai uusiutumattomia raaka-aineita. 

Ekologiset rakennusmateriaalit ovat paitsi ympäristöystävällisiä, myös terveellisiä ja turvallisia. Pitkäikäisiä luonnonmukaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi hengittävät ja kemikaalittomat massiivirakenteet. Rakennukseen ei tulisi lähtökohtaisesti käyttää materiaaleja, jotka kiertonsa päätyttyä ovat ongelma. Voisimmeko ajatella myös rakentamista zero waste periaatteen mukaisesti?

Johanna Kuusisto, ilmasto-ohjelmapäällikkö, Keravan kaupunki & Johanna Rautkoski, hallituksen jäsen, Jalotus ry

Videoiden kuvaus & editointi: Lauri Helle, Jalotus ry
kuvattu: 26.9.2020, Keravan kartano