Jalotuksen visiona on auttaa käytännön tasolla 200 000 ihmistä muuttamaan elämänsä kestäväksi viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Hullun iso tavoite, mutta vähempi ei riitä. Ihmiskunnan tavoitteena on, ettei ilmasto lämpenisi yli 1,5-asteen. Toteutuakseen tämä vaatii jokaisen toimijasektorin tekemään oman osansa.

Mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa?

Miksi?
68% ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonepäästöistä voidaan jyvittää meille, tavallisille ihmisille. Me voimme myös ratkaista arjen valinnoillamme ison osan ympäristöongelmista.

Mitä?
Kestävämmällä tarkoitamme sitä, että ihmisen hiilijalanjälki olisi enintään 2,5t CO2e. Tällä hetkellä keskivertosuomalaisen luku on 10t CO2e.

Miten?
Autamme ihmisiä valitsemaan teot, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä. Työkaluna käytämme Sitran ja D-matin kehittämää Ilmastopalapeliä, johon jalotamme mukaan ratkaisuklinikan. (Sitra kehittää parhaillaan nettityökalua ja otamme sen käyttöön myöhemmin.)

Järjestämme työpajoja, joissa tekonsa voi valita ja toteuttaa avullamme mahdollisimman nopeasti ja pysyvästi.

Koulutamme työpajojen vetäjiä ympäri Suomen ja tarjoamme työpajaa ohjelmaksi Suomen suurimmille järjestöille.

Missä mennään nyt?
Olemme aloittaneet Elämänjalotus-työpajan kehittämisen pilottityöpajoilla.

Elämänjalotus-työpajoissa toteutetaan ekologinen elämäntapamuutos omista lähtökohdista käsin. Työpajassa tutustutaan ilmastonmuutoksen, luontokadon ja hiilijalanjäljen käsitteisiin. Ilmastopalapeliä pelaamalla etsitään jokaiselle sopivat keinot alentaa oman kotitaloutensa hiilijalanjälkeä kestävälle tasolle. Keinojen ja toimenpiteiden toteutusta tuetaan etsimällä uudenlaisia ratkaisuja, vinkkejä ja tapoja arkeen.

Pilottiryhmän jäsenen kommentti aiemmasta työpajasta:
”[Työpaja] Luo pohjan puhua kestävästä elämäntavasta. Ilmastopalapeli laittaa osallistujat miettimään tekoja mitä voisi tehdä ja miten iso merkitys niillä on. Tunnelma oli rento ja kannustava.”