KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Raki – Jalotuksen ravinnekierrätys, 1.5.2019 – 31.12.2021

Hankkeen tarkoitus on luoda ja kehittää ravinnekierrätykseen käytännön ratkaisuja Keravan kartanon alueelle, toteuttaa ravinnekierron tärkeyden ja toteuttamiseen ymmärtämiseen opastusta ja koulutusta sekä järjestää toimintaa, jonka tuloksena ihmiset oppivat mahdollisuuksia toteuttaa ravinnekiertoa omissa kiinteistöissään kaupungissa ja haja-asutusalueilla. Vaikeasti avautuvia käsitteitä kuten kiertotalous ja ravinnekierrätys konkretisoidaan ymmärrettävään ja käyttökelpoiseen muotoon. Hankkeen kesto on kolme vuotta.

Lisätiedot: Jaraki – Jalotuksen ravinnekierrätys

 

MENNEET HANKKEET JA PROJEKTIT

Maailmanjalotus 1.3.-30.6.2019

Keravan Jalotuksen tavoitteena on olla arjen kiertotalouskeskustoiminnan edelläkävijä, johon uudet keskukset ja yhteisöt voivat tukeutua.  Toimintamallia jaettiin Sitran rahoittaman jatkohankkeen puitteissa eteenpäin tukemaan uusien keskuksien syntymistä. Jatkohanke päättyi 30.6. Hanketta koordinoi Jalotus ry yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa.

Lisätiedot: Maailmanjalotus

 

Yhteinen Jalometsä – Ympäristökasvatusprojekti kouluryhmille ja muille aiheesta kiinnostuneille

Keväällä 2019 käynnistyi Jalometsä -projekti, jossa aktivoidumme pitämään yhdessä huolta kaupunkiympäristöstämme. Projektin tarkoituksena on istuttaa Keravan Kartanon alueelle uusia jalopuiden taimia ja lisätä luonnon monimuotoisuutta kestävää elämäntapaa kunnioittaen.


Kokeilun paikka – Kaupungin hävikkirakennusten uusi elämä – 6.2.-31.5.2019

Kaupunkeihin muodostuu jatkuvasti tilahävikkiä eli tiloja, joita kaupunki ei pysty hyödyntämään, mutta joista se ei voi luopuakaan. Kokeilussa etsimme Keravan kartanon päärakennukseen pitkä- tai lyhytaikaisia vuokralaisia ja tarjosimme tilojen isännöintiä. Hankkeen budjetti oli 5000 euroa, sen rahoitti valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke ja tilaajana oli Motiva Oy. Lue loppuraportti täältä.

Kokeilun sivut: https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/898/