Ikkunnankunnostustoiminnan tarkoituksena on välittää ihmisille perinteistä käsityötaitoa, joka ylläpitää vanhojen rakennusten ja rakennusvaraosien säilymistä. Vanhojen ikkunoiden kunnostaminen on järkevää; se säästää sekä luonnonvaroja että rahaa. Puuikkunan perushuolto on ollut vielä joitakin vuosikymmeniä sitten jokaisen omakotiasujan perustaito, jokainen riittävällä kärsivällisyydellä varustettu voi sen tänäkin päivänä oppia.

Näin voit osallistua

Jalotuksessa järjestetään ikkunankunnostuskursseja yhteistyössä Keravan Opiston kanssa (ks. lisää) Ikkunankunnostusasiantuntijamme on Uudenmaan Ikkunaentisöinnin Anneli Kääparin.

Kursseilla voit opiskella vanhan ikkunan kunnostamisen perusteita omia tai Keravan kartanon navettarakennuksen ikkunoita kunnostaen. Mikäli olet aikaisemmin tehnyt vastaavia töitä ja haluat jakaa tietotaitoasi muiden kanssa niin olet tervetullut kertomaan ja näyttämään omia työtapojasi.

Tarkemmin kunnostuksesta

Perinteisin menetelmin huollettu puuikkuna voi säilyä käyttökelpoisena satoja vuosia – moni ikkunafirma lupaa uusille ikkunoilleen vain muutaman kymmenen vuoden käyttöiän. Perinteinen puuikkuna on korjattavissa ja huollettavissa – nykyikkunat yleensä eivät.

Puuikkunan huoltoon käytettävät materiaalit ovat ekologisia, eivätkä sisällä muovia. Ikkunankunnostustyöpajassa käytetään mahdollisuuksien mukaan käytettyjä materiaaleja, esim. ylijäämälasia, vanhojen ikkunanpokien puuosia. Noudatamme kunnostustöissä museoviraston korjauskortiston ohjeita.

Kunnostustyön tilaaminen
Voit tilata kunnostustyötä valmiina myös suoraan Annelilta kartanon navetalta.

Lisätiedot: Anneli Kääparin, Uudenmaan Ikkunaentisöinti
kaaparin.anneli@gmail.com
+358 50 553 7165