Tässä blogissa kerrotaan Jalotus – Kestävän elämän yhteisön, Jalotus ry:n, ravinnekierrätyshankkeen toteutumasta ja tuloksista. Tavoitteena oli tehdä ravinnekierrätystä tutuksi ja osaksi arkipäivää. Ravinnekierrätyksessä ravinteet otetaan hyötykäyttöön ja vältetään niiden valuminen vesistöihin. 

Hankkeessa rakennettiin ravinnekierrätyskokonaisuus Keravan kartanolle Jalotuksen toiminta-alueelle, jonka avulla konkretisoitiin ravinnekierrätyksen toteuttamista asuinalueilla ja kaupungissa ja joka muodostaa ravinnekierrätyksen oppimisympäristön. Oppimisympäristön kohderyhminä ovat yksittäiset ihmiset, oppilaitokset ja oppilaat. Hankkeen rahoitti Ympäristöministeriö. 

Tiivistelmä hankkeesta

HANKKEEN NIMI: Jalotus-Raki – Jalotuksen ravinnekierrätys
HANKEAIKA 24.5.2019 – 30.11.2021
BUDJETTI: Toteutunut kokonaisbudjetti 165 444 € (193 870)
RAHOITTAJA: Ympäristöministeriö 132 355 € (154 000)  ja Jalotus ry 33 089 € (39 870)
TOTEUTTAJA: Jalotus ry

*suluissa alkuperäinen arvio

Mitä tehtiin

Hankkeen aikana saimme tunnistettua millaisia ravinteita- ja materiaalivirtoja alueella syntyy, mitä ravinteita tarvitsemme ja miten pystymme hyödyntämään niitä toiminnassamme. Harppasimme isoja askeleita kompostointikokonaisuutemme ja yhteisöviljelytoiminnan osalta ja lisäsimme merkittävästi kapasiteettia biojätteen ja käymäläjätteen keräykseen. Verkostoiduimme laajasti eri sidosryhmien kanssa ja pyrimme viestimään aktiivisesti ja selkeästi erilaisissa sähköisissä välineissä. 

Uusina toteutuksina olivat alueelle rakennetut erilaiset sade- ja hulevesiratkaisut, vesikiertoinen sisäviljely, aquaponics eli kala- ja kasviviljely,  biohiilettäminen ja kumppanuusmaataloustoiminnan kehittäminen. Toteutukset rakennettiin, niiden käyttöä seurattiin ja toiminnasta raportoitiin hankkeen aikana erilaisen viestinnän ja väliraporttien kautta. Toteutukset jäävät osaksi Jalotuksen avointa oppimisympäristöä. 

Blogin lopussa on linkki loppuraporttiin, jossa kerrotaan eri osa-alueiden toteutuksista ja tuloksista tarkemmin. Mitä opittiinHankkeen aikana opimme valtavasti uusia asioita ravinnekierrätyksen eri osa-alueisiin liittyen, tutuistuimme ja verkostoiduimme sekä harjaannuimme  talouden sekä henkilöstöhallinnan sektoreilla merkittävästi. Erilaisten sopimusten, hakemusten, tutkimusten ja muiden selvitysten tekemisestä saimme käytännön kautta hyvän osaamisen sekä ymmärsimme näihin asioihin liittyen tarvittavien henkilöresurssien ja osaamisen todellisen tarpeen. Mitä tehdään seuraavaksiVuosien 2022 – 2024 aikana Jalotus ylläpitää ja kehittää tarvittaessa hankkeen aikana rakennettuja ratkaisuja, ja koostaa niistä valtakunnallisesti toimivia konsepteja. Raki-hankkeen toteutuksia hyödynnetään myös kartanon ympärille rakentuvalla asuinalueella.  Aloitettujen projektien osalta yhteistyö Keravan opiston kanssa on sovittu keväälle 2022 kurssitoimintaa liittyen mm. mehiläispesien rakentamiseen sekä ravinnekierrätykseen ja kompostointiin. 

Kumppanuusmaataloustoiminnan kehittämistä jatketaan, tavoitteena toimiva konsepti vuoteen 2024 mennessä, jolloin alueelle muuttaa 850 uutta asukasta. Tavoitteena jatkossakin näyttää käytännön esimerkkien kautta erilaisia ravinnekierrätykseen ja kiertotalouteen liittyviä toteutuksia, joista tulevat asukkaat voivat ottaa ratkaisuja omaan asumiseensa. 

Kestävän elämän mallialue

Jalotus ry kehittää Keravan kartanon alueesta arjen kiertotaloustoiminnan ja kestävän elämän mallialuetta. Arjen kiertotalous on ihmisistä lähtöisin olevia tekoja ja elämänasennetta, jonka tavoitteena on järjestää elämä niin, ettemme kuluta liikaa luonnonvaroja arjessamme. Kokonaisuuteen kuuluu olennaisena osana ravinnekierron järjestäminen niin, että suljettu kierto olisi mahdollista.


Tavoitteena on kehittää edelleen ravinnekierrätyksen käytännön ratkaisuja Keravan kartanon alueelle, tarjota ymmärtämiseen opastusta ja koulutusta sekä järjestää toimintaa, jonka tuloksena ihmiset oppivat toteuttamaan vastaavia ratkaisuja omissa kiinteistöissään kaupungissa ja haja-asutusalueilla. Konkretisoimme vaikeasti avautuvia käsitteitä kuten kiertotalous ja ravinnekierrätys ymmärrettävään ja käyttökelpoiseen muotoon. Hankkeen jälkeen Jalotus on entistä osaavampi kehityshankkeiden toteuttajaorganisaatio, jolla on osaamista toteuttaa yhä vaativimpia ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtääviä projekteja. 

Kiitämme hanketiimiämme, ohjausryhmää ja Ympäristöministeriön  yhteishenkilöämme hyvästä yhteistyöstä. Kiitos myös vapaaehtoiset, yhteistyökumppanit, tukijat ja kävijät.

Lataa koko loppuraportti täältä.

Lisätietoa:


www.jalotus.fi

www.facebook.com/jalotus/

www.instagram.com/jalotus.fi/