HANKKEEN NIMI: Jalotus-Raki – Jalotuksen ravinnekierrätys
HANKESUUNNITELMA AJALLE: 1.5.2019 – 31.12.2021
BUDJETTI: Kokonaisbudjetti 193 870 euroa
RAHOITTAJA: Ympäristöministeriö 154 600 euroa ja Jalotus ry 39 270 euroa
TOTEUTTAJA: Jalotus ry

Hankkeen tarkoitus on luoda ja kehittää ravinnekierrätykseen käytännön ratkaisuja Keravan kartanon alueelle, toteuttaa ravinnekierron tärkeyden ja toteuttamiseen ymmärtämiseen opastusta ja koulutusta sekä järjestää toimintaa, jonka tuloksena ihmiset oppivat toteuttaamaan omissa kiinteistöissään kaupungissa ja haja-asutusalueilla. Vaikeasti avautuvia käsitteitä kuten kiertotalous ja ravinnekierrätys konkretisoidaan ymmärrettävään ja käyttökelpoiseen muotoon. Hankkeen kesto on kolme vuotta.

Kestävän elämän mallialue

Jalotus ry kehittää Keravan kartanon alueesta arjen kiertotaloustoiminnan ja kestävän elämän mallialuetta. Arjen kiertotalous on ihmisistä lähtöisin olevia tekoja ja elämänasennetta, jonka tavoitteena on järjestää elämä niin, ettemme kuluta liikaa luonnonvaroja arjessamme. Kokonaisuuteen kuuluu olennaisena osana ravinnekierron järjestäminen niin, että suljettu kierto olisi mahdollista.

Hankkeen tavoitteet

Hanke nostaa esiin ravinnekierrätysratkaisuja ja aktiivisen ruokakansalaisuuden vaikuttavuutta. Tavoitteena on järjestää kursseja, luentoja ja opintokäyntejä alueella.

Pitkän aikavälin tavoitteena on viestiä ja kouluttaa kaikille sopivien ja muunneltavien ravinnekierrätysratkaisujen rakentamisesta ja käytöstä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on vaikuttaa asenteisiin, jotta ravinteiden kierrättämisestä tulisi itsestään selvä ja hyväksytty tapa yhteiskunnan joka tasolla.

Hankkeen välittömänä tavoitteena on antaa yleisölle ravinteiden kierrättämiseen erilaisia vaihtoehtoja ja osallistaa heidät näiden rakentamiseen. Jo olemassa olevia toimintoja – viljelylaatikot, mato- ja bokashikompostori, mehiläiskasvatus, biohiilen valmistus sekä erotteleva käymälä – kehitetään ja laitteita lisätään. Uusia toimintoja – lämpökompostori, vesiviljely, sisäkasvattamo, sadeveden kerääminen, hulevesipainanne, viherkatto, maakellari ja risuaita rakennetaan. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että ihmiset omaksuvat nämä ratkaisut omissa kodeissaan ja kiinteistöissään toteutettaviksi.

Kansalaisten ohella hanke konkretisoi myös päättäjille ja suunnittelijoille, miten erilaisia innovaatioita voi käyttää hyväksi kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkien hiilijalanjäljen pienentämisessä. Hankkeen tärkeä tavoite onkin näyttää, kuinka ratkaisut ovat skaalattavissa erikokoisiin rakennuksiin ja ympäristöihin. Ratkaisuja voidaan soveltaa parvekkeille, mökeille ja erilaisiin asumismuotoihin. Erilaiset tulokulmat ravinteiden kierrätykseen auttavat ihmisiä ymmärtämään, kuinka monipuolisesta ja parhaimmassa tapauksessa työllisyyttä edistävästä asiasta on kyse. Samoin hankkeen eri asiantuntijoiden työskentely yhdessä luo synergiaetua ja synnyttää uutta hyödynnettävää osaamista.

Lisätiedot hankkeesta

Lauri Helle, hankepäällikkö
lauri.helle (ät) jalotus.fi, 050 309 6527

Lisätiedot Jalotus ry:stä
Anna Evilä, hallituksen puheenjohtaja
anna.evila(ät)jalotus.fi, 041 536 2764

Ympäristöministeriö

https://www.ym.fi/ravinteidenkierratys