Kestävään elämään siirtyminen edellyttää muutoskykyä

Anna Evilän haastattelu on koostettu Sitran Muutoskykylivessä 26.10.2022. Muutoskykyyn voit tutustua ja muutoksenteosta voit oppia Sitran ilmaisessa koulutuksessa: https://www.eoppiva.fi/koulutukset/nakymia-muutoskykyyn/ 

Kerro Jalotuksen tarina

Jalotus on perustettu siksi, että kestävän arjen taidot, osaajat ja palvelut saataisiin koottua yhteen. Tehdä näkyväksi se, mitä jo on. Tällä helpotetaan ekologisesti kestävän arjen ymmärtämistä ja toteuttamista omassa elämässä. 

Jalotus on kestävän elämän yhteisö. Ylläpidämme Keravan kartanolla kestävän elämän living labia ja autamme ihmisiä muuttamaan oman elämänsä kestäväksi. Saimme neuvoteltua Keravan kaupungilta käyttöömme Keravan kartanon pihapiirin ja navetan. 

Jalotus innostaa, opastaa ja innovoi – valtaistaa ihmisiä tekemään kestävän elämäntavan muutoksen. Jalotus ry on toiminnan mahdollistaja ja toiminta-alusta. Toimintaa toteuttavat aktiiviset kansalaiset, joita Keravan pisteessä on yli 20. Jatkossa toimimme mahdollistajana koko Suomessa ja globaalisti verkostomme kautta.

Jalotuksen kohderyhmänä ovat yksilöt, koska jokainen meistä on yksilö ja sen minkä osaa kotona, osaa myös töissä ja päätöksen pääkallonpaikoillakin. Visiomme on mahdollistaa 200 000 suomalaiselle kestävään elämäntapaan siirtyminen. Se on riittävä määrä siihen, että yhteiskunnallinen muutos toteutuu Suomessa.

Mikä on ollut Jalotuksen perustamisen kannalta tärkein muutostarina?

Ajatus kestävän arjen toimijat ja toiminnot yhteen kokoavasta keskuksesta virisi mieleeni, kun olin töissä kaupunkiaktivismin toimintaedellytyksiä parantavassa hankkeessani Keravan kaupungilla. Kestävän elämäntavan yleistymistä oli ja on tarpeen vauhdittaa. Keskus oli tuolloin vastaus siihen, miten ihmisiä voisi elämäntapamuutoksessa auttaa. Nyt Jalotuksen toimenkuva on jo huomattavasti laajentunut.

Rohkaistuin silloisista tavoistani poiketen juttelemaan tuntemattomalle eräällä seminaaritauolla. Tuo tuntematon oli kestävän arjen asiantuntija Sari Laine. Sari kertoi työnkuvastaan ja tajusin, että tässä on tyyppi, jolle kannattaa kertoa ideasta. Siitä se sitten lähti. Sitran ja Keravan kaupungin välille solmittiin lyhyt ja tehokas perustamishanke. Tämän jälkeen toiminnasta on vastannut Jalotus ry 2019 alkaen.

Elämme tulevaisuustarinaa todeksi jo tänään.

Olet suorittanut Näkymiä muutoskykyyn –koulutuksen, millaisia ajatuksia se sinussa herätti? Mitä itse opit siitä?  

Mieleeni ainakin taas muistui, miksi tuntuu, että välillä toimintaa on vähän vaikea toteuttaa. Jalotuksen näkökulma muutokseen on se, että olemme kirjanneet ylös tulevaisuustarinan, jonka eteen teemme töitä. 

Olemme tietoisesti valinneet tavoitteeksemme positiivisen, ekologisesti kestävän ja miellyttävän tulevaisuustarinan. Elämme tulevaisuustarinaa todeksi jo tänään, ja kun elää tulevaisuutta todeksi, havaitsee selkeästi, miten muun maailman pitäisi vielä muuttua, jotta tulevaisuustarina voisi olla nykyisyyttä laajemmassakin mittakaavassa. 

Törmäämme jatkuvasti asioihin, joita on vaikea toteuttaa siksi, etteivät esimerkiksi rakennusmääräykset salli toimintaa. Määräykset ja lait laahaavat kehityksen perässä. Tämän vuoksi vuoropuhelua päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa pitää edelleen jatkaa ja olla hermostumatta siitä, ettei kaikki onnistu heti. Perustelematonta eitä emme toki hyväksy.  Onneksi kokeilukulttuuri on useille virastoille tuttu käsite.

Millaisia ajatuksia muutoskyky herättää juuri nyt tässä maailmantilanteessa?  

Tuntemamme maailma muuttuu monelta eri suunnalta samaan aikaan ja hillittömällä vauhdilla. En ihmettele, että muutoshalukkuus ei aina ole kovin suurta. Olisi helpompi käpertyä piiloon ja seurata sivusta. Asioita vaan kerta kaikkiaan on liikaa. 

Itse pysyn muutoksen perässä niin, että valitsen taisteluni ja hyväksyn, etten voi vaikuttaa kaikkeen enkä edes ymmärrä kaikesta riittävästi. Keskityn niihin asioihin, jotka ovat minulle kaikkein tärkeimpiä ja joihin osaan sekä haluan panostaa.

Olemme osanneet tehdä teollisen vallankumouksen, me osaamme myös tehdä vastuullisuuden vallankumouksen.

Aiheena erityisesti kestävyysmurros ja ympäristövastuullisuus kiinnostavat – miten vastuullisuuden teemat liittyvät mielestäsi muutoskykyyn?  

Kiistatta on selvää, että jos emme keskity kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen, maapallon tulevaisuus on hyvin surullinen. Teemme joka päivä tulevaisuutta. Kestävyysmurros ja ympäristövastuullisuus tarkoittavat minulle parempaa elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Muutoskyky tässä yhteydessä tarkoittaa valitettavasti myös sopeutumista ja varautumista jo käynnistyneeseen ilmastonmuutokseen ja luontokatoon.

Olemme osanneet tehdä teollisen vallankumouksen, me osaamme myös tehdä vastuullisuuden vallankumouksen. Olemme oppineet hyödyntämään surutta luonnonvaroja, muuttamaan maapallon pinta-alaa luonnottomaksi ja saastuttamaan. Nyt siitä pitäisi oppia pois. Meillä on jo kaikki tieto, taito ja ymmärrys elää kestävästi. Minulla on vahva usko ihmiskunnan kykyihin.

Me kaikki haluamme muutosta, mutta harva haluaa itse muuttua – Millaisia kykyjä elämäntapamuutos kohti kestävyyttä vaatii?  

Jos muutos pitää toteuttaa pakottamalla, se vie ihmiseltä omanarvontunteen ja aiheuttaa muutosta hidastavaa vastarintaa. Toisaalta, emme valitettavasti ole hirvittävän kaukana siitä, että pakko elää kestävästi tulee. Pieniä viitteitä siitä meille antaa mm. energiakriisi. Luonnonvaroja ei riitä tuhlattavaksi. Pieniä pakkoja vielä siedämme, mutta viimeistä pakkoa meistä kukaan ei halua olla näkemässä. Tarkoitan tällä tilannetta, jossa elinolosuhteemme maapallolla olisivat muuttuneet mahdottomiksi.

Pakon sijaan kannattaa hyödynnän brändäyksen oppeja, eli kestävä elämä pitää brändätä. Nopeiten brändäys ehkä onnistuu somevaikuttajien kautta. Brändäys tähtää siihen, että kestävä elämä on niin tavoiteltavaa, että elämänsä haluaa muuttaa kestäväksi, vaikkei se aivan helppoa eikä halpaa olisikaan. Tarvitaan samaistumisen kohteita ja positiivisia esimerkkejä siitä, että kestävästi eläminen ei ole luopumista. Kestävä elämä on mielestäni parempaa kuin nykyään vallalla oleva elämäntapa.

Kestävä elämäntapamuutos vaatii myös rohkeutta tehdä erilailla kuin valtaosa muista, kokeilla tuotteita ja palveluita, jotka eivät ole tuttuja. Rohkeutta tehdä ja kokeilla, vaikka osa väittäisi vahvastikin vastaan. 

Miten syvällisesti meidän täytyy ymmärtää ihmistä ja hänen sisäistä maailmaansa, jotta voimme kehittää muutoskykyä? Kuinka hyvin meidän jokaisen tulisi ymmärtää itseämme ja miten sen teemme?  

Meidän täytyy ymmärtää ja sanoa ääneen tämän hetkiset arvomme ja verrata niitä sitten siihen, miten elämme. Itsetuntemus ja arvojensa ymmärtäminen on lähtökohta muutokselle. Useat meistä arvostavat luontoa, mutta käytännössä emme välttämättä elä sitä arvostaen. 

Ilmastodenialistien kanssa emme jää vääntämään kättä.

Miten saada erilaiset ihmiset yhdessä mukaan rakentamaan kestävää arkea niin, että puheesta ja kiistelyistä päästäisiin toimintaan? Eli miten siis käytännössä saadaan muut mukaan muutokseen? 

Kokemukseni mukaan aika moni ihminen tekee mieluummin kuin jauhaa päivästä toiseen. Jos haluaa toteuttaa ja kaipaa siihen porukkaa mukaan, kannattaa valita ihmisensä oikein. Jalotuksen arvoihin kuuluu, että tehdään sen sijaan kuin puhutaan, ja että ilmastodenialistien kanssa emme jää vääntämään kättä. Kaikki eivät ole koskaan samaa mieltä.

Tervetuloa mukaan Jalotuksen toimintaan. Voit liittyä jäseneksi ja seurata meitä sosiaalisesa mediassa: Facebook, Instagram ja LinkedIn. Seuraava avoin tapahtuma, eli Kestävän elämän joulutapahtuma, järjestetään sunnuntaina 27.11. Lämpimästi tervetuloa!