Maailmanjalotus-hankkeen sparraushaussa valittiin pontentiaalisimmat toimijat toteuttamaan Jalotus-mallia itsensä näköisesti resurssiensa rajoissa omalla paikkakunnallaan. Tässä listaus ja esittely sparraushakuun osallistuneista sekä heidän toiminnastaan. Lisätietoja hakijoista voi klikkailla linkkien takaa.

Sparraushaussa oli kolme kohderyhmää, joista ensimmäinen Paikan perustavat, saivat perusteellisimman sparrauspaketin. Tähän tehosparraukseen valittiin kaksi toimijaa:

Tyrnävän kunta 
www.tyrnava.fi

Tyrnävän kunta kuuluu HINKU-kuntien verkostoon ja haluaa nyt kehittää kunnan toimintatapoja entistä kestävämmiksi ja mahdollistaa kestävää elämää kuntalaisille. Jalotamme yhdessä koko kunnan.

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry, Lahti
www.anttilanmaki.fi

Anttilanmäki on vanha puutaloalue Lahden rautatieaseman kupeessa. Alueella on aktiivista yhteisöllistä toimintaa, jota yhdistys organisoi. Alueella on nyt mm. vaatelainaamo sekä perinnekasvien kasvipankki, joka vaalii perinteisiä puutarhalajeja alueen pihojen käyttöön.  Sparrauksen avulla yhdistys haluaa kehittää olemassa olevaa toimintaansa laajemmin ja paremmin kestävää elämää tukevaksi. Anttilanmäki-Kittelän kanssa kehitämme Jalotus-mallista omakotitaloalueelle sopivaa versiota.

Kohderyhmä 2 on paikan perustamista suunnittelelevat, joille järjestettiin Jalotuksen esittely ja sparraustapaaminen:

Iisalmen kaupunki
www.iisalmi.fi

Kaupungilla toimii KierRe-hanke, joka on tehnyt selvityksen Iisalmen alueen kiertotalouspotentiaalista sekä resurssiviisaussuunnitelman. KierRe-hankkeen tavoitteissa on muun muassa tavaralainaamon perustaminen ja kaupunkiviljelyn lisääminen, joista Iisalmessa halutaan oppia lisää.

 

Myyrmäki-liike, Vantaa
www.myyrancolo.fi / www.myrtsi.fi

Asukasliikkeellä on tiloja, joissa kestävän elämän palveluja ja toimintaa voisi järjestää. Myyrmäki-liike järjestää kaupunkiviljelyä ja tavaranlainauspisteen, ja toivoo saavansa sparrauksesta kontakteja, ideoita ja vinkkejä rahoitukseen toiminnan kehittämiseksi.

 

Vihreä Sarka / Pro Päijänne ry, Jyväskylä
www.instagram.com/vihrea_sarka

Vihreä Sarka on suunnitellut kestävän kehityksen organisaation perustamista jo muutaman vuoden ajan. Vihreä Sarka voisi olla ekologisen elämäntavan ja kulttuurin sekä käsityön keskus, kun paikka, rahoitus ja sopivat ihmiset löytyisivät. ProPäijänne ry:n tavoitteena on edistää kestävän kehityksen elämäntapaa sekä saada Päijänteen alueesta YK:n Unescon biosfäärialue.

 

Salon alueen Työttömät ry
https://www.facebook.com/salonalueentyottomatry/

Yhdistyksellä on kokemusta kierrätystoiminnasta 2007 vuoden alusta alkaen. Ekoverstaalla kunnostetaan lahjoitettuja huonekaluja ja polkupyöriä. Yhdistyksellä oli poistotekstiili-kierrätys vuosina 2016-2017, tuolloin mukana toiminnassa olivat Lounais-Suomen jätehuolto ja Turun ammattikorkeakoulu. Sparraukselta toivottiin tietoa rahoitusmahdollisuuksista. 

Kohderyhmä 3 on lisätietoa kaipaavat, joille tarjottiin luentoa Jalotus-mallista sekä esittelykierros Jalotuksen toimintaan. Tähän kohderyhmään valittiin seuraavat tahot:

Naantalin kaupunki, Aikuissosiaalityö

Saarelan kulttuuriyhdistys

Porin kaupunki

Lisäksi hakuun osallistui useampi toimija, jotka sopivat suoraan osaksi kiertotalousyhteisöjen verkostoa. Nämä sparraushakuun osallistuneet toimijat on listattu tässä:

KEKO ry (Keski-Uudenmaan eko ry)
Hyvinvoinnin tilat -hanke
Elävän kulttuurin Koroinen ry
Vaasan Seudun Kehitys VASEK – Kiertotaloushanke Mustasaari (EAKR-hanke)

Tämän lisäksi muokkaamme Jalotus-mallia kerrostaloyhtiöön sopivaksi.