Ajatella, jos kaloja voisi kasvattaa omalla pihalla kaupungissa. Ja ajatella, jos kalojen avulla voisi kasvattaa yrttejä ja kasviksia. Kyllä voi!

Kasvien ja kalojen kiertovesikasvatus

Menetelmää kutsutaan kiertovesikasvatukseksi. Kiertovesikasvatus tai kiertovesiviljely (eng. aquaponics) yhdistää kalankasvatuksen kasvien vesiviljelyyn.

Kalat ja kasvit elävät symbioottisessa suhteessa: ne kasvavat yhdessä ja hyötyvät toisistaan. Tämä symbioosi on hyväksi myös ympäristölle: vettä säästyy eikä jätevesiä synny juuri lain.

Kalojen ulosteesta ja syömättä jääneestä ruoasta syntyy veteen kasveille elintärkeää ravinnetta: typpeä. Kasvit käyttävät sen kasvuunsa, ja puhdistunut vesi palautuu kaloille. Kierto jatkuu.

Keravan kartanolla on kasvatettu kiertovesiviljelyllä ahvenia, yrttejä ja munakoisoa.