Puuverstaalla tehdään omia projekteja, korjataan täyspuisia huonekaluja ja kehittään uusia tuotteita vanhoista materiaaleista. Tavoitteena on, että tuotteiden käyttöikää saadaan jatkettua mahdollisimman pitkäksi joko korjattuna tai uuden käyttötarkoituksen saaneena tuotteena.

Käyttömahdollisuudet

kurssit: Verstaalla järjestetään Keravan Opiston kursseja vanhan materiaalin muokkaamisesta uudeksi käyttöesineeksi. Yhdistykset tai yritykset voivat myös varata verstasta omien kurssiensa järjestämiseen.

ohjattu toiminta: käynnistyy uusin voimin vuoden 2020 aikana

verstaan vuokraaminen: Alan ammattilaiset voivat varata verstasta omaan käyttöönsä. Erilaiset harrasteryhmät ja yhdistykset sekä Jalotus ry:n jäsenet voivat varata verstasta tietyin turvallisuusvaatimuksiin perustuvin ehdoin.

Lisätietoja: Lauri Helle, lauri.helle@jalotus.fi