Keravan kartanon alueen viihtyisyys parani entisestään vuonna 2020. Kartanoalueen kiinteistöjä kunnostettiin ja otettiin käyttöön, pihaa ja puutarhaa hoidettiin ja siistittiin. Alueelle rakennettiin kaksi kaupunkilaisten käytössä olevaa nuotiopaikkaa. Päärakennuksessa tehtiin useita huoltotoimenpiteitä, ja sisäilmahaitasta kärsinyttä navettaa kunnostettiin onnistuneesti. Toinen aittatiloista siivottiin vanhasta tavarasta ja muutettiin talviasuttavaksi eläinsuojaksi kartanon eläimille: viidelle lampaalle, kuudelle kanalle ja kukolle.

Kartanon alueen ylläpitämiseksi ja remontoimiseksi tehtiin vuonna 2020 paljon töitä – pääosa tästä Jalotus ry:n vapaaehtoistyönä. Välttämättömiä ylläpito- ja kunnostustöitä tehtiin arviolta 50 tuntia viikossa – eli noin 600 tuntia vuodessa. Vapaaehtoistyötä kartanon alueen eteen tehtiin vuonna 2020 jopa 4 000 tuntia. Lisäksi Jalotus ja Keravan kaupunki työllistivät vuoden aikana kartanolla useita henkilöitä oppisopimuksella, kesätöihin ja työharjoitteluun tai -kokeiluun.

Alueen aktiivinen käyttö on lisännyt sen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Ilkivaltaa ei alueella juuri esiinny. Keravalaiset – ja ihmiset kauempaakin – ovat löytäneet Keravan ainutlaatuisen kartanoalueen. Kartanolle tullaan virkistymään, viljelemään, oppimaan ja työskentelemään. Kartanon alue tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen hyvinvointia edistävään toimintaan.

Yhdistys kehitti kartanon aluetta myös omarahoitteisesti.

Koronapandemia tyrehdytti kartanon tilojen vuokrauksen vuonna 2020. Vuokratulot vähenivät arviolta 4 000–6 000 euroa edellisvuodesta. Se lykkäsi suunniteltuja investointeja, jotka oli tarkoitus tehdä vuokratuloilla. Jalotus ry onnistui kuitenkin kattamaan tappiot vuoden 2019 kassavarannoilla ja laajamittaisella vapaaehtoistyöllä. Yhdistys kehitti kartanon aluetta myös omarahoitteisesti.

Jalotus ry ylläpitää ja kunnostaa Keravan kartanon aluetta ja kiinteistöjä Keravan kaupungin kanssa 12.4.2019 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Yhdistys raportoi vuosittain Keravan kaupungille toiminnastaan alueella. Lue vuoden 2020 kiinteistöraportti täältä.

Lisätiedot:
Lauri Helle, kiinteistö- ja hankepäällikkö, Jalotus ry
lauri.helle@jalotus.fi, 050 309 6527