Nesslingin säätiö, jonka tehtävänä on tukea ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista, myönsi Jalotukselle 93 310 euroa hankerahaa tutkimustiedon jalkauttamiseen vuoden 2023 ajaksi. Hanke jalkauttaa ruoka- ja ympäristökansalaisuudesta kirjoitettua tutkimuskirjallisuutta ja -tuloksia teoiksi ihmisten arkeen. Hankkeen toteuttaa Jalotuksen ravinnekierrätykseen ja kestävään ruuantuotantoon keskittyvä tiimi luomupuutarhuri, MMT Maija Holman johdolla. Jalkautuksen tutkijakumppani on SYKE:n Anni Turunen.

Maj ja Tor Nesslingin säätiö kertoo haun tuloksista näin: “Syksyn 2022 haussa säätiö sai 407 hakemusta. Hakemuksista käy ilmi, että nuoret tutkijat eri tieteenaloilta ympäri Suomen tekevät korkeatasoista ja innovatiivista tutkimusta, joilla he haluavat osallistua ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Vuonna 2022 rahoitamme yhteensä 28 hanketta. Myönsimme rahoitusta yhteensä 2 338 850 euroa. Rahoitusta sai vajaa seitsemän prosenttia hakijoista.” 

Jalotuksen hankkeella on kolme päätavoitetta ja määritellyt toimenpiteet: 

Tavoite 1: Aktiivisen ruokakansalaisuuden mahdollistaminen kaupunkilaisille eri sektoreiden yhteistyönä

Toimenpiteet:

 • Määritellään tutkimustieto ja poliittiset linjaukset konkretian tasolle, miten kaupunkilainen voi käytännössä siirtyä passiivisesta kuluttajuudesta aktiiviseen ruokakansalaisuuteen ja miksi se on tärkeää ympäristön ja ilmaston kannalta.
 • Laaditaan ja toteutetaan aktiivisen ruokakansalaisuuden mahdollisuuksien markkinointikampanja.
 • Asukkaiden opastaminen ja motivoiminen siihen, että he ryhtyisivät parantamaan ravinneköyhien piha-alueidensa maaperää ja huolehtimaan ravinteiden kierrosta, tutustuisivat sisäviljelyvaihtoehtoihin ja motivoituisivat viljelemään ruokaa itse.
 • Suunnitellaan ja jalkautetaan aktiivisen ruokakansalaisen pihasuunnittelumalli yhdessä viherpalveluyrityksen kanssa.
 • Kartoitetaan kaupunkiviljelyalueet yhdessä kaupunkipuutarhurin kanssa ja opastetaan kaupunkilaisia niiden käytössä.
 • Osallistetaan kaupunkilaiset kumppanuusmaataloustoiminnan toteuttamiseen ja satelliittiviljelyn käyttöönottoon.

Luomupuutarhuri, MMT Maija Holma Jalotuksen yhteisöviljelmällä

Tavoite 2: Kaupunkiympäristön hyödyntäminen ruuantuotannossa luonnonjärjestelmien ehdoilla ja maaperää hoitaen

Toimenpiteet:

 • Jalkautetaan hiiliviljelyn ja uudistavan viljelyn tavat kaupunki- ja kumppanuusviljelyyn.
 • Parannetaan luonnon monimuotoisuutta osana kaupunkiviljelyä.

Tavoite 3: Urbaanin yhteisömaatilan toimintaympäristön kehittäminen aktiivista ruokakansalaisuutta tukevaksi ja mahdollistavaksi keskukseksi.

Toimenpiteet:

 • Kartoitetaan erilaisia viljelykumppanuusmalleja ja valitaan niistä yhteiskehittelyn perusteella paras.
 • Täydennetään kartanon ravinnekierrätysoppimisympäristö niin, että se palvelee maaperää eheyttävää kaupunkiviljelyä.
 • Aloitetaan Keravan kartanolla hiiliviljelyyn ja uudistavaan viljelyyn perustuva kumppanuusviljely, joka palvelee viljelyosakkaiden lisäksi asukaslähtöistä satelliittiviljelyä koko kaupungin alueella.

Jalotukselle rahoituksen saaminen on suuri ilo ja kunnia. Hanke vahvistaa Jalotuksen roolia tutkimustiedon konkretisoijana ja kestävän elämän totetutustapojen jalkauttajana ihmisten arkeen. 

Tervetuloa mukaan Jalotuksen toimintaan. Voit liittyä jäseneksi ja seurata meitä sosiaalisesa mediassa: FacebookInstagram ja LinkedIn. Seuraava avoin tapahtuma, eli Kestävän elämän joulutapahtuma, järjestetään sunnuntaina 27.11. Lämpimästi tervetuloa!