Jalotuksella on ollut aivan käsittämättömän hieno vuosi, johon siivitti eduskunnalta saatu joululahjaraha (kiitos kansanedustaja Pia Lohikoski!). Rahalla käynnistettiin Maailmanjalotus-hanke vuosiksi 2022-2023, jonka tavoitteena on valtakunnallistaa Jalotuksen toiminta, kehittää yhdestä kahteen arjen kiertotaloutta mahdollistavaa innovaatiota sekä mittaroida toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Loppuvuodesta 2022 varmistui kaksi muutakin rahoitusta, joten vuonna 2023 rytisee. 

Jalotuksen rooli ympäristöjärjestöjen kentällä on kirkastunut vuoden 2022 aikana ja verkostoituminen sekä valtakunnallistuminen ovat alkaneet voimalla. Jalotus on kansalaisyhteiskunnassa toimiva kestävän elämän kiihdyttämö – Ympäristöministeriön käyttämä uusi termi – ja siirtymäliikkeiden valtakunnallinen keskus eli Transition Hub.

Valtakunnalliseksi laajentumisen sijaan laajennummekin Transition Networkin (A movement of communities coming together to reimagine and rebuild our world) osana globaaliksi toimijaksi. Neuvottelemme myös eurooppalaisen Ecolisen (European network for community-led initiatives on climate change and sustainability) kanssa National Contact Pointiksi ryhtymisestä.

Suomessa Jalotus on mukana Uudenmaanliiton kiertotalouslaakson jäsenenä ja vihreän siirtymän hankkeessa. Kansallisena keskuksena toimimisen olemme aloittaneet käymällä yhteistyöneuvotteluita ekokyliä edustavan Suomen Kestävän elämän yhteisöt, Skey ry:n sekä Suomen Permakulttuuriyhdistyksen kanssa sekä konsultoimalla erilaisia tekijäryhmiä Suomessa.

Vuoden 2022 aikana olemme keskittyneet biohiiletykseen liittyviin innovaatioihin. Innovaatioita kehitetään avoimella periaatteella ja kansalaiset ottavat osaa testaamiseen sekä kehittelyyn sosiaalisessa mediassa ja paikan päällä. Olemme aloittaneet yhteistyön Suomen Tuotekehitysyhdistys Sytky ry:n kanssa avointen kiertotalousinnovaatoiden tuotekehityshankkeiden läpivientiprosessista. 

Jalotuksen visiona on, että sen toiminnan tuloksena vuoteen 2030 mennessä 200 000 ihmistä elää kestävää elämäntapaa. Missio on nopeuttaa ja mahdollistaa kestävään elämäntapaan siirtymistä. Aloimme kokeillen kehittää konkreettista työkalua, jolla auttamme yksilöitä muuttamaan elämäntapansa. Työkalu pohjautuu D-Mat Oy:n ja Sitran tuottamaan Ilmastopalapeliin.

Ihmisen nykyinen hiilijalanjälki mitataan kyselyllä, jonka jälkeen Ilmastopalapeli-työpajassa jokainen valitsee konkreettiset toimenpiteet, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä. Kehitämme työpajatoimintaa edelleen niin, että toteutamme ihmisten kanssa yhdessä valitut toimenpiteet. Kutsumme työpajaa ja työkalua Elämänjalotus-työkaluksi. Vuoden 2023 aikana lisäämme valittavaksi myös negatiivisia ympäristövaikutuksia pienentävät teot. 

Jalotuksen visiona on, että sen toiminnan tuloksena vuoteen 2030 mennessä 200 000 ihmistä elää kestävää elämäntapaa.

Tammikuussa 2023 aloitamme Nesslingin säätiön rahoittaman tiedonjalkautushankkeen, jonka tavoitteena mahdollistaa aktiivinen ruokakansalaisuus ja urbaani yhteisömaatalous.  Hankkeemme vauhdittaa kestävän ja osallistavan ruuantuotannon toteutumista kaupunkiympäristössä konkreettisilla tavoilla. Osoitamme, että myös kaupunki voi olla viljely-ympäristö, jos rakennettujen alueiden sekä ulko- ja sisätilojen potentiaali otetaan käyttöön. Kestävä ruuantuotanto myös parantaa ravinneköyhiä alueita. Hankkeessa skaalataan Jalotuksen yhteisöviljelytoimintaa kumppanuusmaataloudeksi. 

Jalotus on saanut myös STEA:lta myönteisen avustusehdotuksen kolmen vuoden kehittämishankkeeseen. Hankkeen on tarkoitus alkaa maaliskuussa. Hankkeessa kehitetään ja luodaan kestävän elämäntavan osallisuus- ja vapaaehtoistoimintamalli, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Toimintamallin käyttöön koulutetaan toimijoita ja yhdistyksiä ympäri Suomea. Hanke skaalaa Jalotuksen toteuttamaa kuntouttavaa työtoimintaa, harjoittelumahdollisuuksia sekä yhteisöllisesti toteutettua eläin- ja viljelytoimintaa.

Osallisuusmalli mahdollistaa eläkeläisille, lapsiperheille ja nuorille aikuisille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua ja oppia kestävästä elämäntavasta ja vaikuttaa omaan ympäristöönsä elämäntilanteesta riippumatta. Toiminta lisää yhteisöllisyyttä, vähentää yksinäisyyttä ja ilmastoahdistusta sekä tukee elämänhallintaa. Toiminnan teemoina ovat ympäristö-, luonto- ja eläintoiminta, ja se toteutetaan vapaaehtoistyönä ja ohjattuna toimintana. Ohjattua toimintaa aletaan kehittää ja järjestää Jalotuksen tiloissa Keravalla.

Aikamoinen ensi vuosi siis myös starttaamassa! Mielenkiintoista on myös, millaista yhteistyötä Jalotus pääsee tekemään Keravan kaupungin kestävän asumisen tapahtuman tiimoilta.

Kiitos kuuluu kaikille toimintaa järjestäneille ja siihen osallistuneille sekä yhteistyökumppaneillemme.

Kiitos kuuluu kaikille toimintaa järjestäneille ja siihen osallistuneille sekä yhteistyökumppaneillemme. Kiitos siis cityfarmarit, yhteisöviljelijät, mehiläiskurssilaiset, vapaaehtoiset, tettiläiset, harkkarit, kesätyöntekijät, ohjaajat, kollektiivin jäsenet, työntekijämme, vuokralaiset, työpajoihin ja tapahtumiin osallistuneet, rahoittajat, yritysyhteistyökumppanit ja neuvonantajat.

Jalotus ry:n hallituksen puolesta, perustaja & luova päällikkö Anna Evilä

Tule mukaan Jalotuksen toimintaan! Liity yhdistyksen jäseneksi ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: FacebookInstagramLinkedIn ja Youtube. Tilaa uutiskirjeemme tästä linkistä!