Jalotus ry:n tarkoituksena on edistää kestävän ja yhteisöllisen elämäntavan toteutumista sekä kulttuuriperinnön vaalimista omalla toimialueellaan. Yhdistys on vuokrannut Keravan kaupungin omistaman Keravan kartanon alueen rakennuksineen ja pyrkii mahdollistamaan siellä tapahtuvia erilaisia kestävän elämäntavan palvelutoteutuksia. Toiminnan koordinoinnin lisäksi yhdistys ylläpitää, huoltaa ja remontoi alueen kiinteistöjä ja ympäristöä.

Vuoden 2020 suurimpana haasteena oli Covid 19-pandemian aiheuttamat toiminnan rajoitukset ja lyhytaikaisen tilavuokraustoiminnan tyrehtyminen joka söi alkuvuodesta runsaasti yhdistyksen omaa kassaa ja asetti merkittäviä hankaluuksia vuonna 2019 alkaneen Ravinnekierrätyshankkeemme toteutuksessa. Haasteet saatiin kuitenkin sitkeydellä sekä hyvällä yhteistyöllä kumppaniemme kanssa ratkaistua ja toiminnassa saatiin kesällä uusi vaihe silmään.

Vuoden kohokohtana olivat toukokuussa alueelle muuttaneet Jalotuksen omat lampaat, kanat ja puput, jotka toivat alueen vierailijoille runsaasti positiivista mieltä ja toimintaa. Yhteisöviljelmältä saatiin ennätysmäärä satoa viljelyalueen laajennuksen ansiosta, ravinnekierrätyshankkeessa tehtiin mm. sienimöt, biosuodatusalue hulevesille pajuista, useita kuutioita biohiiltä ja laitettiin kala- kasviviljelylaitteisto toimintaan. Fillariverstaalla kunnostettiin kymmeniä pyöriä ja navetalle remontoitiin lisää tilaa toiminnalle. Alueen yleinen viihtyvyys parantui huomattavasti siistimisen ja muun ympäristönhoidollisten toimien ansiosta.

Alueella oli kävijöitä vuoden aikana n. 13 000, joista kahvilan kävijöitä n. 6000. Koronan vuoksi kävijöitä on ollut arviolta n. 5000 vähemmän kuin mitä olisi ollut tavallisen vuoden aikana koska yksityistilaisuuksia ei juurikaan ollut eikä isompia tapahtumia pystytty järjestämään.

Jalotuksen toiminta Keravan kartanolla houkutteli haasteista huolimatta alueelle runsaasti kestävästä elämästä kiinnostuneita vierailijoita, tekijöitä ja etenkin vapaaehtoisia. Olemme ylpeitä, että saimme tarjota merkityksellistä työtä ja toimintaa näin suurelle yleisölle. Hankalasta pandemiatilanteesta huolimatta toimintaa saatiin toteutettua runsain mitoin ja tavoitteissa onnistuttiin.

Vuoden 2020 toiminta lukuina

  • liikevaihto 122 364,70 euroa
  • 10-20 viikoittaista Jalotus-kollektiivin aktiivitoimijaa
  • 4000 talkootyötuntia alueen ylläpidon ja toiminnan eteen
  • 3 osa-aikaista ja 1.9. alkaen 1 täysipäiväinen työntekijä = yhteensä 1,5 palkattua henkilötyövuotta
  • 5 työharjoittelijaa, 6 kesätyöntekijää, 2 työkokeilijaa
  • 34 varsinaista jäsentä, 1 kunniajäsen ja 2 kannatusjäsentä
  • 13 000 kävijää kartanon alueella

Puheenjohtajalta: Kiitos vuodesta 2020

“Kulunut vuosi on ollut hyvin ennakoimaton. Vuoden alkuperäiset suunnitelmat vaihtuivat nopeasti ongelmanratkaisukeskeisyyttä vaatineeseen korona-aikaan keväästä syksyyn. Korona-aika tai ei, vuosi sisälsi kuitenkin massiivisesti kestävän elämän edistämiseen liittyvää työtä, josta haluamme kiittää:
Kiitos, että pohdittiin ratkaisuja yhdessä ja ratkaistiin haasteet. Kiitos Keravan kaupunki auttavista korona-toimista. Kiitos, että ravinnekierrätyshanke pystyi jatkumaan.

Avoin, kartanolla tapahtuva toiminta jouduttiin pääosin keskeyttämään ja siirtämään nettiin. Keväällä karanteeniin joutuneille tarjottiin iloksi sisäviljelypuuhaa. Kartanolta julkaistiin livestriimejä kotona katsottaviksi mm. eurooppalaisena Sustainable Communities -päivänä. Kiitos osallistujille, tukijoillemme, julkaisujen kommentoijille, jakajille ja tykkääjille. Kiitos kannustajille ja puolestapuhujille.

Onneksi kartanon kauniista kesästä ja alkusyksystä saatin nauttia turvavälein kahvilassa, luontoleireillä, pyöräverstaalla, kursseilla, avoimissa tapahtumissa ja yhteisöviljelmällä. Jalotuksen eläimet viihdyttivät ulkoilevia vierailijoita. Kiitos rakkaille ja osaaville kollektiivin jäsenille, jotka uutterasti olette järjestäneet merkityksellistä toimintaa tänäkin vuonna. Kiitos Humlebee-kahvila. Kiitos Lions Club Kerava, Suomen Partiolaiset ja Ympäristöministeriö rahoituksista ja ohjausryhmälle tuesta. Kiitos Keravan Opisto kursseista.

Kartanoa sekä sen pihaa on kunnostettu ja pidetty hyvänä. Piha-alueelle on noussut ravinnekierrätystoteutuksia ja eläimiä on hoidettu. Lukuisia etäpalavereita on järjestetty ja hallinnollisista asioista on huolehdittu. Vapaaehtoistyötä on tehty tuhansia tunteja.

Kiitos vastuunkantajat, vuokralaiset, harjoittelijat, työkokeiljat, ravinnekierrätyshankkeen tiimi, cityfarmarit, yhteisöviljelijät, OP Uusimaan rahoittamat kesätyöntekijät sekä avuksi tulleet vapaaehtoiset ja talkoolaiset. Kiitos kaupunki työllistämisyhteistyöstä. Kiitos Keravan Energia ja muut yhteistyökumppanit.

Syksy herätteli tulevaisuuden toivon, kun asuntomessuista järjestettiin kaupungin kanssa yhteistyössä ulkoilmaseminaari ja webinaari. Kuinka upea asuinalue onkaan rakentumassa. Kiitos Keravan kaupunkikehitys ja Asuntomessut kestävän elämän asuinalueen upeista suunnitelmista ja yhteistyöstä.

Vuoden lopulla käänsimme katseen tulevaan toiminnansuunnittelun merkeissä. Kokeiluajanjakso 2019-2020 on nyt ohi ja suunta on kohti skaalautumista, vakiinnuttamista ja rohkeita visioita. Humleberg – Keravan kartanon alueen kunnostamista jatketaan edelleen. Kiitos rohkeudesta ottaa haaste vastaan kollektiivi ja yhdistys. Kiitos siis vuosi 2020 ja kaikki tärkeät ihmiset.”

Lue vuoden 2020 toimintakertomus kokonaisuudessaan täältä.