Vuonna 2021 Jalotuksessa päätettiin entistä tarmokkaammin panostaa siihen, että pystymme keskittymään yhdistyksen ydintehtävän toteuttamiseen ja toiminnan skaalaamiseen. Yhdistys on vuokrannut Keravan kaupungin omistaman Keravan kartanon alueen rakennuksineen ja toteuttaa siellä erilaisia kestävän elämäntavan palvelutoteutuksia.

Toiminnan koordinoinnin lisäksi yhdistys ylläpitää, huoltaa ja remontoi alueen kiinteistöjä ja ympäristöä.

 Keskityimme vuonna 2021 erityisesti Ympäristöministeriön rahoittaman ravinnekierrätyshankkeen viimeisen vuoden toteutuksiin menestyksekkäästi. Ravinnekierrätyskokonaisuutta täydennettiin ja oppimisympäristö avattiin.


Jalotuksen menestystekijät toimivat upeasti myös vuonna 2021: Jalotuksen omat lampaat, kanat ja puput toivat alueen vierailijoille runsaasti positiivista mieltä ja toimintaa. Yhteisöviljelmä ja cityfarmaritoiminta on vakiintunut yhdeksi toiminnan kulmakivistä. Fillariverstaalla kunnostettiin kymmeniä pyöriä ja navetalle remontoitiin lisää tilaa toiminnalle. Alueen yleinen viihtyvyys parantui huomattavasti siistimisen ja muun ympäristönhoidollisten toimien ansiosta.

Jalotuksen toiminta Keravan kartanolla houkutteli pandemiasta huolimatta alueelle runsaasti kestävästä elämästä kiinnostuneita vierailijoita, tekijöitä ja etenkin vapaaehtoisia. Olemme ylpeitä, että saimme tarjota merkityksellistä työtä ja toimintaa näin suurelle yleisölle. Hankalasta pandemiatilanteesta huolimatta toimintaa saatiin toteutettua runsain mitoin ja tavoitteissa onnistuttiin.

Vuoden 2021 toiminta lukuina

 • Liikevaihto 191 667,85 euroa
 • Yhteensä 2 henkilötyövuotta
 • 10-20 viikoittaista Jalotus-kollektiivin aktiivitoimijaa
 • 3000 h vapaaehtoistyötä alueen ylläpitoon ja toiminnan järjestämiseen
 • 20 yhteisöviljelijää
 • 25 cityfarmaria
 • 15 lammaskummia
 • 9 yrittäjää alivuokralaisena
 • 20 jäsenmaksun maksanutta varsinaista jäsentä, 2 kunniajäsen, 1 kunniapuheenjohtaja, 4 yksityistä kannatusjäsentä ja 1 yrityskannatusjäsen (toimintaamme osallistuminen ei
  edellytä jäsenyyttä)
 • 40 tapahtumaa & kurssia + 14 suunniteltua, mutta pandemian vuoksi peruttua kurssia
 • 15 000 kävijää kartanon alueella
 • 10 työharjoittelijaa eri oppilaitosten kautta
 • 3 kesätyöntekijää
 • 1 tettiläinen eli työelämään tutustuja
 • 1 palkkatukityöllistetty Keravan kaupungin kautta
 • 4 työkokeilijaa
 • 2 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa

Valtavat kiitokset kaikille vuoden 2021 toimintaan osallistuneille ja toiminnan mahdollistaneille!

Linkit: