Teksti  ja kuvat: Maija Holma / Jalotus ry

Sain kutsun Kilpiän luomutilalle Lohjalle, tunnelmalliseen Töllin kylään tuulisena lokakuun lauantaina 16.10.2021. Vierailulla pääsin tutustumaan Kilpiän tilan emännän Iiris Mattilan johdolla tilan peltometsäviljelyn kokeiluihin. Tilalla vieraili myös Ammattiopisto Livian Tuorlan yksikön puutarhatuotannon ja luonto- ja ympäristöalan opiskelijoita. Vierailu oli osa Livian metsäpuutarha-kurssia. Kurssin opettaja, Juha Ujula, on yksi Suomen kokeneimmista metsäpuutarhojen asiantuntijoista. 

Iiris Mattila haaveilee puupeitteisestä suojavyöhykkeestä virtaveden rannalla.

Taustalla näkyy pitkä korkeuskäyrien ja keyline-periaatteen mukaan istutettu puukujanne.

Kilpiän luomutilan nettisivuilla toimintaa kuvataan näin: “Kilpiän luomutila on yksityinen tutkimus- ja koetila, joka rahoittaa toimintansa luomuviljan ja -hedelmien viljelyllä, kestävällä metsätaloudella sekä neuvonta- ja  opetuspalveluin. Pääasialliset ruokatuotteemme ovat luomuruis ja -kaura, jotka myydään suoraan suuremmille jalostajille. Omena- ja päärynätarhojen tuotanto on vasta kasvussa. Tulevina vuosina omenat markkinoidaan itsepoimintatapahtumien ja torimyynnin kautta.”

Tilan aurinkoinen emäntä Iiris Mattila esitteli mielenkiintoisia peltometsäviljelyn kokeiluja. Tilalta löytyy hedelmätarha ja pitkä puukujanne, joka halkoo avointa peltomaisemaa. Puukujanne tehtiin estämään sekä tuulen että veden aiheuttamaa eroosiota jyrkässä tuulisessa rinnemaastossa. Pellolla seistessäni huomasin selkeästi eron tuulisuudessa puukujanteen vieressä; puukujanne antoi suojaa tuulelta, kun taas kujanteen aukkopaikalla tuuli puhalsi kylmästi. Iiris Mattilan mukaan puusto antaa tuulisuojaa kymmenkertaisesti puun korkeuteen nähden.

Peltometsäviljelyllä on monenlaisia hyötyjä:

  • Parantaa viljavuutta
  • Vähentää eroosiota
  • Hillitsee ravinteiden huuhtoutumista
  • Suojelee vesistöjä
  • Lisää monimuotoisuutta ja maiseman kauneutta
  • Lisää hiilensidontaa sekä kasvillisuuteen että maahan

Hedelmätarhassa on 300 kahdeksanvuotiasta omenapuuta, 200 itse vartettua kaksivuotiasta päärynäpuuta, hernepensaita välikasvina ja typensitojina sekä uusimpina tulokkaina hasselpähkinöitä. Aidatun hedelmätarhan jatkeena on vuonna 2019 istutettu tyrnikujanne. Iiris Mattilan mukaan eniten hankaluuksia ovat hedelmätarhassa aiheuttaneet taimia syövät myyrät. Lisäksi alueella liikkuvien peurojen vuoksi hedelmätarha on aidattu korkealla riista-aidalla. 

Haaveena on perustaa tilalle puustoinen suojakaista laakson pohjalla virtaavan joen rantaan. Virtavesien eliöstölle on tärkeää, että vesistön varsi on puustoitettu. Näin eliöstölle on tarjolla varjostusta, kariketta ja suojapaikkoja.

Maatalouden tukiehdot aiheuttavat päänvaivaa peltometsäviljelyssä. Tukiehdot ovat tiukkoja puuston suhteen, eli tukioikeudellisella pellolla puuston laatu, määrä ja sijoittelu on hyvin rajoitettua. Pelloilla saa olla hedelmäpuita tietty määrä hehtaaria kohden, ja jos tilalla on taimisto, myös puuntaimia saa olla. Suojakaistoilla ei enää nykyään hyväksytä puupeitteisyyttä, vaikka vielä 90-luvulla se oli sallittua. Peltometsäviljelyn hyödyt ympäristölle tulisi ymmärtää myös tukiehtoja laadittaessa.

Kaunis amfiteatteria muistuttava hedelmätarha perustettiin tilakeskuksen viereiselle jyrkälle rinnelohkolle estämään ravinteiden huuhtoutumista ja eroosiota.

 

Kilpiän tilalla pellolle mennään paripyörin varustetulla traktorilla, jotta estetään maan tiivistyminen.

 

Jalopähkinän ihmettelyä.

 

Omien taimien kasvatus säästää rahaa, mutta taimet täytyy suojata tuhoeläimiltä. Tässä kasvamassa mm. aprikoosin ja punatammen taimet.

Juha Ujula esittelee kätevää tekniikkaa korkeuskäyrien löytämiseksi maastosta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iiris Mattila & Juha Ujula kertovat puukujanteiden myönteisistä ympäristövaikutuksista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieni itsevetävä niittokone on kätevä hedelmätarhan apuväline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 

Iiris Mattilan blogiteksti hedelmätarhasta https://kilpiantila.fi/safety-first/Iiris Mattilan blogiteksti luomupähkinän viljelyn kiemuroista https://kilpiantila.fi/saako-olla-suomalaista-pahkinaa/ Peltometsäviljelyn seminaari 17.6.2019 https://carbonaction.org/fi/materials/agrometsatalouden-perusteita-mita-on-peltometsaviljely/