Kompostointi

Puutarhassa ja keittiössä syntyy jätettä, jonka avulla voi kasvattaa ruokaa.

Ruoka- ja puutarhajätteet voi muuttaa muhevaksi mullaksi, jonka avulla voi kasvattaa ruokaa ja hoitaa puutarhaa. Menetelmää kutsutaan kompostoinniksi.

Kompostoituminen tarkoittaa eloperäisen jätteen hajoamista ravinteiksi. Kompostoitumista tapahtuu luonnossa: esimerkiksi metsän maaperässä. Ihminen voi koota biojätteitä kasaksi ja vauhdittaa jätteen hajoamista sitä varten tarkoitetussa säiliössä eli kompostorissa. Siinä eloperäinen aines lahoaa haitattomasti.

Lopputuloksena syntyy ravinteikasta multaa, joka ruokkii uutta kasvua puutarhassa tai vaikka yhteisöviljelmällä. Ravinteet kiertävät siellä, missä niistä on hyötyä, eivätkä päädy jätteenpolttolaitoksiin ja vesistöihin, joissa niistä on haittaa.

Kotitalouksissa syntyy paljon jätettä, joka käy kompostiin. Säästä rahaa ja luontoa ja ruoki uutta kasvua. Kompostoi maatuva jäte.